Arhiva categoriei » Parcul National Buila – Vanturarita «

Parcul National Buila – Vanturarita

Parcul National Buila – Vanturarita este situat în judeţul Vâlcea, în sudul Munţilor Căpăţânii, pe teritoriul localităţilor Costeşti, Bărbăteşti şi Băile Olăneşti.
Parcul cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa, cu o lungime de cca 14 km, dominată de cele două vârfuri care dau numele masivului: Vârful Buila (1849 m) şi Vârful Vânturariţa Mare (1885 m).
Masivul prezintă caracteristicile specifice reliefului carstic, cu numeroase forme exocarstice (chei, abrupturi calcaroase, doline, câmpuri de lapiezuri, grohotişuri calcaroase, hornuri, ace, strungi) şi endocarstice (peşteri şi avene). Datorită caracterului de insularitate şi accesibilităţii dificile, în masiv s-au păstrat nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural: habitate naturale, păduri virgine, numeroase specii ocrotite ale florei şi faunei, situri mineralogice şi paleontologice, peşteri.
Un element de atracţie şi valoare suplimentar al Parcului Buila – Vanturarita îl constituie existenţa în perimetrul acestuia sau în imediata apropiere a numeroase obiective cultural-istorice: mănăstirile Arnota, Bistriţa, Horezu, Frăsinei, schiturile Pătrunsa, Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 Izvoare, Păpuşa, Peri, bisericile rupestre din Peştera Liliecilor, Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti, precum şi tradiţiile, obiceiurile şi arhitectura tradiţională din satele de la poalele muntelui.
Obiectivele turistice naturale de pe teritoriul parcului: Cheile Bistriţei, Cheile Cheia, unele dintre cele mai înguste şi sălbatice sectoare de chei din ţară, Peştera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul) de la Bistriţa, Dolinele din Muntele Arnota, Poiana cu ghiocei bogaţi (Leucojum vernum) de la Prislop, Poienile cu orhidee din Valea Cheia.

Regulile si conditiile de vizitare a parcului pot fi consultate online pe site-urile:
www.buila.ro
www.kogayon.ro/